Hiort Lorenzens Gade 2

Velkommen Til Vores Side

Ejerforening Brohus omfatter 3 opgange, Hiort Lorenzens Gade 2 og samt Laurids Skaus Gade nr 5. Vi bor dejligt ved siden af den nye cykel bro mellem Nørrebro og Frederiksberg. Broen er en del af den grønne sti og området blev renoveret i 2010 - 2011, hvor gaderne fik et tiltrængt ansigts løft, fordi man på Nuuks plads vil bygge en station til den nye Metro ring, der forventes færdig i 2018. Foreningen har eksisteret siden 9. januar 1970 og meget er sket i de 42 år. Oprindeligt var gaden ejet af beboerne og en af de privat veje hvor kommunen havde opsyns pligt.

Da Metroen kom på bordet omkring 2005, eksproprierer kommunen dog vejen. (Vi har en slet mistanke om det drejede sig om indtægter fra parkering og den komne Metro, som jo altid er prestige projekter). Vejene fremstår idag flot og moderne med statuer af Morten Stræde og parkering med brostens-belægning. Området bliver af ejendomsmæglere kaldet det stille hjørne af Nørrebro, og lejligheder har som regel en forholdsvis hurtig omsætning.

Vi er 30 lejligheder med et godt mix af unge, børnefamilier og pensionister. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 2 suppleanter Formanden er en aktiv personlighed, som altid er rede til at lytte til beboerne og er særdeles aktiv. De næste år er der planlagt flere store arbejder, hvor blandt andet vores opgange og bagtrapper skal renoveres. Vores økonomi er sund og ejendommens ydre skal er i god stand. Vi har netop lagt en 10 års plan der skal bringe ejendommen i endnu bedre stand og vi glæder os til de tiltag, bestyrelsen har forslået.

30-06-2014.